Informatie over de Campylobacter bacterie

Campylobacteriose is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door bacteriën van de soort Campylobacter. De meeste mensen die ziek worden van campylobacter krijgen last krijgen van diarree, krampen, buikpijn en koorts binnen twee tot vijf dagen na blootstelling aan het organisme.

Diarree kan door Campylobacter veroorzaakt worden en kan soms bloederig zijn. Symptomen kunnen ook gepaard gaan met misselijkheid en braken. De ziekte duurt meestal een week.

Sommige besmette personen hebben geen symptomen. Bij mensen met een verzwakt afweersysteem, spreidt Campylobacter soms naar de bloedbaan waar het een ernstige – soms levensbedreigende –  infectie kan veroorzaken.

Hoe vaak komt Campylobacter infectie voor?

Campylobacter is een van de meest voorkomende oorzaken van diarree in de VS. De overgrote meerderheid van campylobacter besmettingen komen als geïsoleerd, sporadische gevallen voor, niet als bij grote uitbraken – het is niet een infectie die epidemieën veroorzaakt. Infectie wordt geschat op ongeveer 0,8% van de bevolking – per jaar. Campylobacteriose komt veel vaker in de zomermaanden voor dan in de winter.

Campylobacter komt bij babies en jonge mensen vaker voor dan bij personen van andere leeftijdsgroepen en komt ook vaker voor bij mannen dan vrouwen. Hoewel Campylobacter niet als levensbedreigend gezien hoeft te worden, wordt het wel geschat dat ongeveer 124 personen van Campylobacter infecties sterven, elk jaar.

Wat voor organisme is Campylobacter?

Campylobacter organismen zijn spiraalvormige bacteriën, die ziekte bij mens en dier kunnen veroorzaken. De meeste besmettingen bij mensen wordt veroorzaakt door 1 van de verschillende Campylobacter soorten, namelijk Campylobacter jejuni, maar bij mensen kan de ziekte kan ook veroorzaakt worden door andere soorten campylobacter.

Campylobacter jejuni kan het beste leven bij de lichaamstemperatuur van een vogel, en schijnt goed te zijn aangepast aan de vogels, die het kunnen dragen zonder ziek te worden. De bacteriën zijn vrij kwetsbaar: ze kunnen niet tegen droogte en worden gedood door contact met zuurstof. Ze groeien alleen waar minder zuurstof aanwezig is dan wat bestaat in de atmosfeer. Bevriezing vermindert de aantallen Campylobacter bacteriën die aanwezig zijn op rauw vlees, maar elimineert ze niet 100 % .

Hoe wordt de infectie vastgesteld?

Veel verschillende soorten infecties kunnen vergelijkbare symptomen – zoals (bloederige) diarree – veroorzaken. Daarom is het van belang Campylobacter-infectie aan te tonen via laboratorium diagnose van de ontlasting.

Hoe word campylobacter verspreid en hoe word het behandeld?

Hoe wordt campylobacteriose behandeld? Bijna alle mensen die Campylobacter besmetting meemaken, genezen vanzelf, zonder specifieke behandeling. Patiënten moeten extra veel vloeistoffen drinken zolang diarree duurt. In ernstige gevallen kan antibiotica nodig zijn om de infectie t egenezen.  Uw arts zal beslissen of antibiotica nodig zijn.
Zijn er gevolgen op lange termijn?De meeste mensen die campylobacteriose meemaken herstellen volledig binnen twee tot vijf dagen, maar in sommige gevallen kan het wel tot 10 dagen duren. In zelden gevallen, heeft Campylobacter infectie lange-termijn gevolgen. Sommige mensen ontwikkelen artritis. Anderen kunnen een zeldzame ziekte ontwikkelen (het Guillain-Barre syndroom). Er wordt geschat dat een van elke 1.000 Campylobacter meldingen tot Guillain-Barre syndroom leidt. Maar liefst 40% van de Guillain-Barresyndroom gevallen worden veroorzaakt door campylobacteriose.

Hoe worden mensen besmet met campylobacter?

Campylobacteriose komt meestal sporadische voor, maar het kan ook gebeuren dat een “uitbraak” plaatsvind, en meerdere mensen tegelijker tijd ziek worden. De meeste gevallen van campylobacter infectie komen voor bij het eten van rauw, of onvoldoende verhitte pluimvee vlees, of van een besmetting van andere voedingsmiddelen door het rauw vlees. Babies kunnen besmet worden door in aanraking te komen met pakketten pluimvee vlees in supermarkt winkelwagentjes. Uitbraken van Campylobacter worden ook vaak geassocieerd met consumptie van besmet water. Dieren kunnen ook besmet worden, en in sommige gevallen hebben mensen een infectie opgelopen door contact met de ontlasting van een zieke hond of kat. Het campylobacter word meestal niet verspreid van een persoon naar een andere, maar dit kan gebeuren waneer de besmette persoon veel diarree produceert.

Een zeer kleine percentage van Campylobacter soorten (minder dan 500) kunnen bij de mens ziektes veroorzaken. Slechts 1 druppel vocht van rauwe kippenvlees kan iemand infecteren. Besmetting komt vaak voor waneer men vlees snijdt op een snijplank, en vervolgens de nog ongewassen snijplank of werktuig gebruikt om groenten of andere rauwe / licht gekookte voedsel voor te bereiden. De Campylobacter bacteriën in het rauw vlees kunnen zich dus verplaatsen naar de andere voedingsmiddelen.